Hoitoaikaperusteinen maksu!

30.5.2016

Hoitoaikaperustainen sopimus voidaan tehdä enintään toimintavuodeksi (01.08.-31.07.) kerrallaan.
Sopimuksen voi tehdä vähintään kolmeksi kalenterikuukaudeksi ja se tehdään hoidon tarpeen maksimimäärän mukaan. Asiakasmaksu määräytyy varatun kuukausittaisen hoitoajan mukaisesti.
Varattuja tuntimääriä seurataan ja mikäli toteutunut varhaiskasvatuspalvelun tarve ylittää laskutuksen perusteena olevan tuntimäärän kuukaudessa, peritään tältä kuukaudelta toteutunutta tuntimäärää vastaava maksu.
Mikäli toteutunut varhaiskasvatuspalvelun tarve ylittyy kahtena perättäisenä kuukautena, sopimusta tarkistetaan kunnan toimesta yksipuolisesti ja asiakasmaksu muutetaan todenmukaista käyttöä vastaavaksi.
Sopimusta voi muuttaa uudelleen kolmen kuukauden jälkeen.
Hoitoaikaperustainen maksu astuu voimaan aikaisintaan lomakkeen palauttamista seuraavan kuukauden alusta.
Huoltajat varaavat tarvitsemansa hoidon sähköisesti ennakkoon Päikky mobiilijärjestelmän kautta. Varausjärjestelmä sulkeutuu maanantaisin klo 9:00, sitä ennen on seuraavan viikon hoitoajat merkittävä Päikkyyn.
Poikkeuksellisesti elokuun ajaksi voi tehdä sopimuksen yhdeksi kuukaudeksi.
Ilmoitus 31.7. mennessä.
Maksuttoman esiopetuksen osuutta (4 h) ei lasketa mukaan varattaviin tunteihin.
15 pv käyttöpäiväsopimus poistuu käytöstä 1.8. alkaen. Ne perheet, jotka ovat tehneet sopimuksen jo elokuulle, ilmoittakaa varattava tuntimäärä 31.7. mennessä.
Hoitoaikaperustaiset sopimukset palautetaan suoraan laskuttajille, ei päiväkotiin.
Lomakkeen voi palauttaa sähköpostin liitteenä tai sähköisen asioinnin kautta (mikäli samalla ilmoittaa tulotiedot) tai postitse osoitteeseen Nokian kaupunki, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, Harjukatu 21, 37100 Nokia.
Neuvoja sopivan tuntimäärän valinnasta saa päiväkotien johtajilta
https://nokiankaupunki-fi-d.aldone.fi/palvelut/kasvatus_ja_opetus/varhaiskasvatus/paivakodit/